Parkeren

Parkeren

Bij verkeerskundige processen speelt parkeren vrijwel altijd een rol. Een verplaatsing van A naar B impliceert immers dat het vervoermiddel - auto, fiets, enzovoort - van een bepaalde standplaats naar een andere standplaats gaat. Bij situaties waarbij vele vervoermiddelen naar hetzelfde punt B willen, zoals bij evenementen en publiekstrekkers, kan dit grote problemen opleveren.

Regelmatig worden bijvoorbeeld radicale verkeersmaatregelen genomen omdat de parkeervoorzieningen bezet zijn. Zo is steeds meer in het nieuws dat afritten van snelwegen nabij Ikea's worden afgesloten.

De situatie ter plaatse bepaalt of dergelijke radicale maatregelen noodzakelijk moeten zijn, of dat er andere oplossingen mogelijk zijn. Het inventariseren van de mogelijkheden nabij een evenement en het opstellen van een doordacht parkeerplan (zelfstandig of als onderdeel van een verkeersplan of mobiliteitsplan) kan een alternatief zijn.

Een niet onbelangrijk voordeel is dat u hiermee een middel in handen krijgt waarmee u richting uw bezoekers kunt communiceren. Enige vertraging zal door de bezoekers worden geaccepteerd. Wanneer u de bezoeker kunt overtuigen van het feit dat u weloverwogen verkeersmaatregelen toepast om de bezoeker zo snel en veilig mogelijk een vrije parkeerplaats te bieden, dan heeft de bezoeker een meer positief beeld van de verkeerssituatie, óók als deze situatie toch filegevoelig is. Reden te meer om u te verdiepen in de mogelijkheden!

 
Quivium
Verkeerskundig advies

Tel. 0541-356767
Email:
Wij streven er naar om de
informatie op deze website actueel te houden.
Desondanks kan aan de informatie op deze website geen
enkel recht worden ontleend. Quivium is een private onderneming
en is op geen enkele wijze verbonden met welke overheidsinstantie dan ook.

Contact - Voorwaarden - Privacyverklaring - Disclaimer - Website: Dinkel Systems